هویتا- فرم‌ ها و راهنمای تمدید گواهی الکترونیکی

 فرم‌ ها و راهنمای تمدید گواهی الکترونیکی

منظور از تمدید گواهی الکترونیکی، تولید یک گواهی الکترونیکی جدید، همسان با گواهی الکترونیکی قبلی است به جز آنکه گواهی الکترونیکی جدید دارای یک مدت اعتبار متفاوت و یک شماره سریال متفاوت می ‌باشد. تمدید یک گواهی الکترونیکی در صورتی امکان ‌پذیر است که زمان انقضای گواهی الکترونیکی فرا نرسیده باشد، گواهی الکترونیکی باطل نشده باشد و مجموع دوره اعتبار گواهی های الکترونیکی صادر شده (مجموع دوره اعتبار گواهی الکترونیکی جدید و قدیم) پیروی نماید.

نوع فرم دانلود
فرم درخواست تمدید گواهی الکترونیکی اشخاص حقوقی دانلود
فرم درخواست تمدید گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی وابسته دانلود
فرم درخواست تمدید گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی غیر وابسته دانلود

  روابط عمومی: info@hovita.ir

  تلفن : 40663529-021 و 40663209-021

  تهران ,خیابان دکتر حبیب الله ,خیابان قاسمی , خیابان حبیب زادگان , پلاک 69 طبقه 6 واحد 36

  کدپستی: 1459996612

  دورنگار : 66042924-021