هویتا- فرم‌ ها و راهنمای ابطال گواهی الکترونیکی

 فرم‌ ها و راهنمای ابطال گواهی الکترونیکی

ابطال گواهی الکترونیکی زمانی که پیوند بین مشخصات مالک گواهی الکترونیکی و کلید عمومی گواهی الکترونیکی اعتباری نداشته باشد، انجام می ‌گردد.

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر مالک گواهی الکترونیکی و یا نماینده مجاز وی می ‌بایست ابطال گواهی الکترونیکی را از مرکز میانی درخواست نماید.

  • کلید خصوصی مالک گواهی الکترونیکی احتمالاً یا مطمئناً در خطر افشا باشد.
  • اطلاعات موجود در گواهی الکترونیکی (نظیر مشخصات مالک گواهی الکترونیکی) به هر دلیلی تغییر نماید.
  • دیگر نیازی به گواهی الکترونیکی نباشد؛ این امر ممکن است به علت توقف فعالیت یک سازمان و یا توقف فعالیت یک شخص در یک سازمان و تغییر جایگاه سازمانی مالک گواهی الکترونیکی باشد.

همچنین مرکز صدور گواهی الکترونیکی، گواهی الکترونیکی مالکان گواهی الکترونیکی را می ‌بایست بدون تأیید آنها در صورت بروز هر یک از شرایط زیر باطل نماید:

  • در صورت استفاده غیرمجاز، جعل و در خطر افشا قرار گرفتن کلید خصوصی مرکز میانی و یا باطل شدن گواهی الکترونیکی مرکز دولتی ریشه، کلیه گواهی های الکترونیکی امضاشده توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی می بایست باطل شوند.
  • درخواست ابطال از سوی مراجع قضائی ذیصلاح.
  • تخطی مالک گواهی الکترونیکی از تعهداتش.
  • مرکز صدور گواهی الکترونیکی به فعالیت خود پایان دهد.
  • مرکز دولتی ریشه به فعالیت خود پایان دهد.
  • در صورت فوت مالک گواهی الکترونیکی.
نوع فرم دانلود
فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی اشخاص حقوقی دانلود
فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی وابسته دانلود
فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی غیر وابسته دانلود

  روابط عمومی: info@hovita.ir

  تلفن : 40663529-021 و 40663209-021

  تهران ,خیابان دکتر حبیب الله ,خیابان قاسمی , خیابان حبیب زادگان , پلاک 69 طبقه 6 واحد 36

  کدپستی: 1459996612

  دورنگار : 66042924-021