هویتا- مخزن ldap و لیست گواهی های الکترونیکی باطل شده

 مخزن ldap و لیست گواهی های الکترونیکی باطل شده

لیست گواهی های الکترونیکی باطل ‌شده (CRL)[1]، فهرستی از گواهی های الکترونیکی صادرشده به ‌وسیله یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی (CA) است که هنوز اعتبار آن‌ ها منقضی نشده است، اما به دلایل مشخص از سوی آن مرکز ابطال شده و فاقد اعتبار هستند. گواهی الکترونیکی ممکن است به دلایل مختلفی باطل شوند به‌ عنوان نمونه، لزوم ایجاد تغییر در اطلاعات درون یک گواهی الکترونیکی یا در معرض افشا قرار گرفتن کلید خصوصی مرتبط با کلید عمومی یک گواهی الکترونیکی، از دلایل ابطال یک گواهی الکترونیکی به شمار می ‌روند. لیست گواهی های الکترونیکی باطل ‌شده، به صورتی که در سند دستورالعمل اجرایی (CPS) مربوطه مشخص شده است، به صورت دوره ای منتشر می گردد و قبل از انتشار، توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی (CA) مربوطه، به‌ صورت الکترونیکی امضا می شوند.

آدرس مخزن LDAP مرکز میانی پارس ‌ساین (برای اتصال به مخزن، از نرم افزار LDAP Browser در بخش دانلود استفاده نمایید.)

عنوان لینک
ldap ldap://www.parssignca.ir
لیست گواهی‌ های الکترونیکی باطل ‌شده (CRL) سطح اطمینان یک
لیست گواهی‌ های الکترونیکی باطل شده سطح اطمینان دو
لیست گواهی‌ های الکترونیکی باطل ‌شده مرکز ریشه

[1] Certificate Revocation List

  روابط عمومی: info@hovita.ir

  تلفن : 40663529-021 و 40663209-021

  تهران ,خیابان دکتر حبیب الله ,خیابان قاسمی , خیابان حبیب زادگان , پلاک 69 طبقه 6 واحد 36

  کدپستی: 1459996612

  دورنگار : 66042924-021