هویتا- گواهی های الکترونیکی مراکز صدور گواهی الکترونیکی

 گواهی های الکترونیکی مراکز صدور گواهی الکترونیکی

گواهی های الکترونیکی از بخش مخزن سایت مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه نیز قابل دانلود هستند.

گواهی های الکترونیکی به شکل ساختار سلسله مراتبی صادر می گردند. به این نحو که مرکز گواهی الکترونیکی ریشه در بالاترین سطح قرارگرفته و کلید خصوصی آن برای امضای دیجیتال گواهی الکترونیکی مراکز گواهی الکترونیکی میانی زیر مجموعه مورد استفاده قرار میگیرد. کلیه مراکز دیگر در ذیل مرکز گواهی الکترونیکی ریشه قرار می گیرند و اعتبار خود را از این مرکز دریافت می نمایند. گواهی های الکترونیکی صادره که در پائین ترین سطح قرار دارند متکی به اعتبار مراکز گواهی الکترونیکی سطوح بالاتر هستند.

عنوان دانلود
گواهی الکترونیکی سطح اطمینان یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی پارس ساین- G3 دانلود
مقدار thumbprint گواهی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم SHA-2:
1e 00 00 00 0c 39 10 43 ef 1d 87 29 74 00 00 00 00 00 0c
گواهی الکترونیکی سطح اطمینان دو مرکز صدور گواهی الکترونیکی پارس ساین- G3 دانلود
مقدار thumbprint گواهی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم SHA-2:
‎1e 00 00 00 0d 3c 83 64 67 3c e5 02 ad 00 00 00 00 00 0d
گواهی الکترونیکی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه- G3 دانلود
مقدار thumbprint گواهی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم SHA-2:
3e bd d7 3e 73 6a 8f a8 46 78 07 99 ce 60 2a 75
زنجیره گواهی الکترونیکی‌ سطح اطمینان یک در فرمت G3 -P7B دانلود
زنجیره گواهی الکترونیکی‌ سطح اطمینان یک در فرمت G3 -PEM دانلود
زنجیره گواهی الکترونیکی‌ سطح اطمینان دو در فرمت G3 -P7B دانلود
زنجیره گواهی الکترونیکی‌ سطح اطمینان دو در فرمت G3 -PEM دانلود

سطوح اطمینان گواهی الکترونیکی: میزان اطمینانی که می توان به پیوند بین اطلاعات مالک گواهی الکترونیکی با کلید عمومی آن گواهی الکترونیکی داشت، با استفاده از معیاری به نام سطح اطمینان گواهی الکترونیکی مشخص می شود. این معیار، همچنین نشان دهنده میزان امنیت لحاظ شده در فرآیند تولید گواهی الکترونیکی و زوج کلید مرتبط با آن، و استفاد از کلید خصوصی متناظر با کلید عمومی مالک گواهی الکترونیکی می ‌باشد.

  • گواهی الکترونیکی برنز- سطح یک: این سطح پایین‌‌ ترین درجه اعتماد به هویت مالک گواهی الکترونیکی را فراهم می نماید. یکی از کاربردهای اولیه سطح یک، فراهم کردن سرویس امنیتی تمامیت یا اطمینان از نخوردگی برای اطلاعات که امضای دیجیتال شده است، می ‌باشد. استفاده از سطح اول برای تراکنش ‌هایی که نیاز به احراز هویت دارند، مناسب نمی ‌باشد. برای دریافت گواهی الکترونیکی سطح یک نیازی به مراجعه حضوری متقاضی نبوده و ارائه مدارک شناسایی کافی است.
  • گواهی الکترونیکی نقره- سطح دو: این سطح برای محیط‌ هایی که در آن ریسک و خسارات ناشی از سوءاستفاده، جعل و افشای اطلاعات چندان زیاد نمی باشد (حد متوسط) مورد استفاده قرار می ‌گیرد. از گواهی های الکترونیکی این سطح می ‌توان برای تراکنش ‌هایی که نیاز به احراز هویت، انکارناپذیری و یا محرمانگی دارند، استفاده نمود. برای دریافت گواهی الکترونیکی سطح دو علاوه بر ارائه مدارک شناسایی لازم است متقاضی گواهی الکترونیکی به صورت حضوری به دفتر ثبت ‌نام مراجعه نموده تا هویتش برای کارشناس مربوطه محرز گردد.
  • گواهی الکترونیکی طلا- سطح سه: این سطح برای محیط‌ هایی که در آن ریسک و خسارات ناشی از سوءاستفاده، جعل و افشای اطلاعات زیاد است، مورد استفاده قرار می ‌گیرد. از این سطح می ‌توان برای تراکنش ‌هایی که حاوی ارزش مالی قابل توجهی هستند و در آن ‌ها امکان جعل و سوءاستفاده نسبتا بالاست، استفاده نمود. گواهی های الکترونیکی این سطح می توانند برای تراکنش ‌هایی که نیاز به احراز هویت، انکارناپذیری و یا محرمانگی دارند مورد استفاده قرار گیرند.
  • گواهی الکترونیکی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه: گواهی الکترونیکی خویش که متعلق به مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه می ‌باشد.
  • زنجیره گواهی الکترونیکی: هر گواهی الکترونیکی توسط یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی صادر می گردد. طرف اعتماد کننده، هنگام اعتبارسنجی گواهی الکترونیکی موردنظر می ‌بایست از مورد اعتماد بودن صادرکننده گواهی الکترونیکی مطمئن گردد. به طور مثال از آنجایی که مرکز صدور گواهی الکترونیکی پارس‌ساین تحت مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه کشور فعالیت می ‌کند، یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی مورد اعتماد محسوب می ‌شود و لذا از این حیث می توان به این گواهی الکترونیکی اعتماد نمود.

عنوان دانلود
زنجیره گواهی الکترونیکی مرکز میانی پارس ساین zip-logo

  روابط عمومی: info@hovita.ir

  تلفن : 40663529-021 و 40663209-021

  تهران ,خیابان دکتر حبیب الله ,خیابان قاسمی , خیابان حبیب زادگان , پلاک 69 طبقه 6 واحد 36

  کدپستی: 1459996612

  دورنگار : 66042924-021