راهنماهای كاربری

توجه: برای برخی فایل‌ها دو لینك دانلود اصلی و كمكی قرار داده شده است كه با استفاده از هر یك از آن‌ها می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید. دقت كنید، لازم نیست فایل را از هر دو لینك دانلود كنید زیرا در هر دو، فایل یكسانی قرار داده شده است.

رده‌
عنوان راهنما
توضیحات كلی درباره سند
نسخه
دانلود

نصب زنجیره گواهی

توجه: قبل از استفاده از گواهی الكترونیكی صادرشده توسط مركز پارس‌ساین، باید زنجیره گواهی را روی سیستم یا برنامه كاربردی مورد نظر خود (مثلاً مرورگر) نصب نمایید. رویه نصب زنجیره برای كاربرد‌های رایج، در سند «راهنمای نصب زنجیره گواهی» تشریح شده است.
 

در این سند، راهنمای نصب زنجیره گواهی‌ برای موارد زیر آمده است:

 • سیستم‌عامل ویندوز؛
 • مرورگرهای رایج Opera ،Safari ،Internet Explorer ،Firefox ،Chrome؛
 • نرم‌افزار‌های Adobe Reader و Adobe Acrobat Professional؛
 • سرویس‌گیرندگان پست الكترونیكی Microsoft Outlook و
  Mozilla Thunderbird.
1.0

اصلی

كمكی

ParsKey Utility
 • راهنمای ایجاد درخواست امضای گواهی (CSR) برای انواع گواهی الكترونیكی.
1.84

اصلی

كمكی

سرویس‌گیرندگان LDAP
 • راهنمای نصب نرم‌افزار؛
 • راهنمای دانلود گواهی الكترونیكی صادرشده توسط مركز صدور گواهی پارس‌ساین.
1.0
گواهی SSL/TLS

راهنمای نصب گواهی الكترونیكی SSL در cPanel

 • نصب گواهی SSL در پنل و تخصیص آن به وب‌سایت؛
 • بررسی صحت نصب گواهی؛
 • بررسی مشكلات احتمالی پس از نصب گواهی.
1.3

راهنمای نصب گواهی الكترونیكی SSL در Plesk

 • نصب گواهی SSL روی سرور؛
 • تخصیص گواهی به وب‌سایت؛
 • تنظیم سرور برای استفاده از HTTPS؛
 • بررسی صحت نصب گواهی؛
 • بررسی مشكلات احتمالی پس از نصب گواهی.
1.2

راهنمای نصب گواهی الكترونیكی SSL در DirectAdmin

 • نصب گواهی SSL روی سرور؛
 • تخصیص گواهی به وب‌سایت؛
 • تنظیم سرور برای استفاده از HTTPS؛
 • بررسی صحت نصب گواهی؛
 • بررسی مشكلات احتمالی پس از نصب گواهی.
1.1

راهنمای استفاده از گواهی الكترونیكی SSL در نرم‌افزار
Apache 2.x

 • نصب گواهی SSL روی سرور؛
 • تخصیص گواهی به وب‌سایت؛
 • تنظیم سرور برای استفاده از HTTPS؛
 • بررسی صحت نصب گواهی؛
 • بررسی مشكلات احتمالی پس از نصب گواهی.
1.5

راهنمای استفاده از گواهی الكترونیكی SSL در نرم‌افزار
Microsoft IIS 7

 • نصب گواهی SSL روی سرور؛
 • تخصیص گواهی به وب‌سایت؛
 • تنظیم سرور برای استفاده از HTTPS؛
 • بررسی صحت نصب گواهی؛
 • بررسی مشكلات احتمالی پس از نصب گواهی.
1.8
گواهی امضا

راهنمای استفاده از گواهی الكترونیكی در نرم‌افزار
Microsoft Office Word 2007

 • استفاده از توكن پارس‌كی در نرم‌افزار؛
 • امضای اسناد Word؛
 • بررسی صحت امضای اسنادِ Word امضاشده.
1.2

راهنمای استفاده از گواهی الكترونیكی در نرم‌افزار
Adobe Acrobat Professional

 • استفاده از توكن پارس‌كی در نرم‌افزار؛
 • معرفی گواهی‌های الكترونیكی به نرم‌افزار؛
 • امضای اسناد PDF؛
 • بررسی صحت امضای اسناد PDF.
1.1
گواهی پست الكترونیكی امن

راهنمای استفاده از گواهی الكترونیكی در نرم‌افزار
Mozilla Thunderbird

 • استفاده از توكن پارس‌كی در نرم‌افزار (در لینوكس و ویندوز)؛
 • معرفی گواهی‌های الكترونیكی به نرم‌افزار؛
 • امضای دیجیتال و رمزگذاری ایمیل‌های ارسالی؛
 • بررسی صحت امضا و رمزگشایی ایمیل‌های دریافتی.
1.8

راهنمای استفاده از گواهی الكترونیكی در نرم‌افزار
Microsoft Outlook 2010

 • استفاده از توكن پارس‌كی در نرم‌افزار؛
 • معرفی گواهی‌های الكترونیكی به نرم‌افزار؛
 • امضای دیجیتال و رمزگذاری ایمیل‌های ارسالی؛
 • بررسی صحت امضا و رمزگشایی ایمیل‌های دریافتی.
1.2
احراز هویت
 • استفاده از گواهی الكترونیكی در نرم‌افزارهای PuTTY-SC و
  PuTTY-CAC برای احراز هویت به سرور در ارتباط SSH
1.1


تمام حقوق این وب‌سایت، متعلق به مركز میانی پارس‌ساین می‌باشد.